අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැලේසියාවේදී ගෝලීය නායකත්ව Global Leadership Award සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි. – Department of the Registrar of Companies
Go to Top