අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැලේසියාවේදී ගෝලීය නායකත්ව Global Leadership Award සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.

You are here:
Go to Top